Articles tagged "Kde"

gocryptfs

encrypt your cloud files for good

GPG, intregrar cifrado en xestor de ficheiros

engadir un menú contextual ao click do botón secundario para Nautilus e Dolphin

Firefox Tip: Improve Scrolling

how to get better scrolling using Firefox

gnome-shell 3.30 system tray icons

traer de volta as iconas na bandexa do sistema