Asistentes de AUR!?

procedemento para instalar paquetes AUR

Asistentes de AUR? Para qué!?

Esta mensaxe de @demoakracia lamentando a desaparición de outro asistente de aur é o motivo de darlle forma de artigo as notas que tiña para uso personal.

AUR é un repositorio de software para Archlinux e distribucións derivadas. Nel podemos atopar aplicacións/programas que, por razóns variadas, non están incluídas e mantidas nos repositorios oficiais. Son paquetes que usuarios (tras un procedemento de admisión e revisión) poñen a disposición das usuarias para instalar no seu sistema arch.

O procedemento é doado, pero lendo a explicación da wiki, con todas as opcións dispoñibles, parece un pouco intimidante e con altas posibilidades de facelo mal.

Porén, aquí unha especie de TL;DR das instruccións oficiais que en calquera caso deberías ler, pois é axudarache a entender o que fas.


TL;DR de TL;DR

git clone url
cd package_name
makepkg -sic

pero aquí vai o procedemento un pouquiño polo miúdo

traer o paquete

Cando en AUR entras na páxina do paquete que queres instalar tes dúas opcións para traelo ao teu equipo.

  • git clone url

git clone url

  • download snapshot

download snapshot

Unha vez tes o paquete o procedemento é igual (tras descomprimir no segundo caso), centrareime no primeiro pois con git é máis rápido e facilita as actualizacións.

NON root

Executa as instruccións co teu usuario normal nun terminal do sistema, crea un cartafol específico (se queres) para os paquetes de AUR:

mkdir AUR        * (opcional)
cd AUR 

e entramos nel

* (ou o cartafol desexado)

Cada paquete en AUR ten a súa ligazón git

git clone https://aur.archlinux.org/package_name.git (clonar o repositorio)

Para actualizacións, posteriormente, utilizarás git pull sen o URL.

Entra no cartafol que git crea para o paquete

cd package_name 

(opcional) ver o PKGBUILD

less PKGBUILD

(opcional) en actualizacións

git show (para ver as diferencias)

instalar (actualizar)

makepkg -sic
  • i: instala
  • s: encárgase das dependencias
  • c: limpa os ficheiros temporais

Recibirás un aviso se s detecta de que falta algún paquete, deberás instalalo para poder seguir adiante.

Desinstalar

directamente con pacman, sen ser preciso estar na carpeta creada para o programa en cuestión

pacman -Rs paquete

o parámetro s fai que desinstale tamén os paquetes que non son precisos para outros programas.